Wielkopolska z Wyobraźnią Wielkopolska z Wyobraźnią
Wielkopolska z Wyobraźnią
Wielkopolska z Wyobraźnią


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Planowany nabór wniosków


Zaakceptowanie aktualizacji Harmonogramu Naborów wniosków przez UMWW umożliwiło złożenie przez LGD wniosku o uzgodnienie terminów naborów wniosków w dniu 26.10.2016r. Planowany przez LGD termin rozpoczęcia naboru wniosków to I dekada grudnia 2016 r. Po uzyskaniu akceptacji terminu naboru ze strony UMWW niezwłocznie opublikujemy ogłoszenie o naborze wniosków, które zostanie opublikowane co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem naboru.

Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem planowany jest nabór w zakresie następujących przedsięwzięć:

• Przedsięwzięcie 1.1.1 tj. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury – Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


• Przedsięwzięcie 2.1.1. tj. Zakładanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - podejmowanie działalności gospodarczej.


• Przedsięwzięcie 2.1.2. tj. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - rozwijanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami odbędzie się jeszcze cykl szkoleń z opracowywania biznesplanów i wniosków o przyznanie pomoc. O terminach poinformujemy niebawem.
ostatnie zmiany wykonane 2016-11-02 12:31:20


Wielkopolska z Wyobraznia (c) by Halpress.eu